نمایش یک نتیجه

  • جاسوئیچی تبلیغاتی- هدایای تبلیغاتیادامه مطلب

    جاسوئیچی

    جاکلیدی تبلیغاتی یا جاسوئیچی تبلیغاتی یک حلقه فلزی یا پلاستیکی یا نظیر آن است که برای نگه داشتن کلیدها استفاده می شود.